Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als U verder scrolled en gebruik wilt maken van deze website, dan gaat U akkoord met, en handelt U naar, de volgende gebruiksregels, die in samenhang met onze privacy regelgeving onze relatie met U aangaande deze website bepalen. Als U het niet eens bent met deze regels, of een onderdeel daarvan, dan verzoeken wij U om geen gebruik meer te maken van deze website.

De term ‘website’, óns’, of ‘wij’ refereert naar de eigenaar van deze website. De term ‘gebruikers’ refereert aan de bezoekers van deze website.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. De inhoud van de pagina’s van deze website is voor algemene informatie en gebruik van de gebruikers. Deze inhoud kan zonder aankondiging worden gewijzigd.
  2. Gebruikers erkenen dat nog wij, nog een derde partij enige garanties geven als de gebruiker de website gebruikt voor een specifiek doel. Wij sluiten aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor eventuele mogelijke schade voor zover dat door de wet is toegestaan.
  3. Het gebruik van informatie of materiaal door de gebruikers is volledig voor eigen risico van de gebruiker, wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het valt onder de eigen verantwoording van de gebruiker om er zorg voor te dragen dat producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website voldoen aan de specifieke eisen van de gebruiker.
  4. De website bevat materiaal dat mogelijk ons bezit is , of aan ons in licentie is gegeven. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot het ontwerp, layout, uiterlijk, en grafisch en content. Reproductie hiervan is verboden tenzij er speciefiek toestmming voor is gegeven.
  5. Onbevoegd of oneigenlijk gebruik van deze website kan mogelijke claims voor schade, of als strafbaar feit worden aangemerkt.
  6. Deze website kan verwijzingen (links) naar andere websites bevatten. Deze links zijn gegeven voor het gemak van de gebruikers om meer informatie te verstrekken. Dit wil niet zeggen dat wij de inhoud van deze websites onderschrijven. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de content van de websites waar naar wordt doorverwezen.
  7. Gebruikers gaan akkoord met het feit dat zij geen illegale inhoud toevoegen aan deze website, en gaan akkoord om de eigenaren van andere websites te waarschuwen als zij andere gebruikers dit wel zien doen.